26
Wrzesień
0 Komentarzy
Kategoria postu Aktualizacje programu

Aktualizacja Palette CAD 9.07

Zapoznaj się z aktualizacjami wprowadzonymi do najnowszej wersji programu Palette CAD. —————- • Kontrolery obiektów dla inteligentnych obiektów i obszaru wprowadzania danych dla działań po lewej stronie zostały połączone w jednym obszarze wprowadzania danych i przedstawione w widoku w bardziej przejrzysty sposób. • Jeśli dwa obiekty są odznaczone, można w obszarze wprowadzania danych wpisać odstęp […]

26
Wrzesień
0 Komentarzy
Kategoria postu Bez kategorii

Aktualizacja Palette CAD 9.06

Zapoznaj się z aktualizacjami wprowadzonymi do najnowszej wersji programu Palette CAD. —————- • Jeśli tworzone jest pomieszczenie w obmiarze, przy wprowadzaniu danych można wstawiać lub usuwać poszczególne ściany. • W menu rysowania dostępna jest opcja, aby przy wygenerowaniu rysunku zastosować widok kolorowy jako tło w widoku „projekt 2D”. W ten sposób na kolorowych z widokiem […]

26
Wrzesień
0 Komentarzy
Kategoria postu Bez kategorii

Aktualizacja Palette CAD 9.05

Zapoznaj się z aktualizacjami wprowadzonymi do najnowszej wersji programu Palette CAD. —————- • Przy tworzeniu pomieszczeń dostępna jest opcja utworzenia pomieszczenia odpowiednio do wymiarów, przez wprowadzenie długości ścian oraz kątów wewnętrznych. • Manager aktualizacji katalogów wyświetla wielkość katalogów, które można pobrać. • Manager aktualizacji katalogów jest automatycznie kontynuowany, gdy przerwany został przez ustawienie oszczędzania energii. […]

26
Wrzesień
0 Komentarzy
Kategoria postu Aktualizacje programu

Aktualizacja Palette CAD 9.04

Zapoznaj się z aktualizacjami wprowadzonymi do najnowszej wersji programu Palette CAD. —————- • W managerze aktualizacji katalogów można teraz wyłączyć poszczególne katalogi z pobierania automatycznego. Później można je ponownie aktywować. • Dostępny jest kontroler obiektu dla obiektów profilowych. • Dostępny jest kontroler obiektu dla obiektów wytłaczanych. • Dostępny jest kontroler obiektu dla inteligentnego obmurowania. • […]

26
Wrzesień
0 Komentarzy
Kategoria postu Aktualizacje programu

Aktualizacja Palette CAD 9.03

Zapoznaj się z aktualizacjami wprowadzonymi do najnowszej wersji programu Palette CAD. —————- • Rysowanie 2D: Przy generowaniu rysunku przekroju można automatycznie wygenerować kreskowanie płaszczyzn przekrojów. • Widok krawędzi i prezentacja elementów 2D w trybach prezentacji zostały opracowane ponownie. • Ponownie opracowano prezentację obiektów, które nie mogą być ukryte. • W płycie meblowej ponownie opracowano obróbkę […]

26
Wrzesień
0 Komentarzy
Kategoria postu Aktualizacje programu

Aktualizacja Palette CAD 9.02

Zapoznaj się z aktualizacjami wprowadzonymi do najnowszej wersji programu Palette CAD. —————- • Po wybraniu stylu w zarządzaniu stylami pomiarów, stylami linii i szrafowaniem i zatwierdzeniem wyboru przyciskiem OK, styl automatycznie wybierany jest jako ustawienie wstępne. • Poprawiono pozycjonowanie tekstu wymiarów przy mniejszych odległościach wymiarów. • Przy przejściu do Exposé zamyka się otwarte procesy w […]

26
Wrzesień
0 Komentarzy
Kategoria postu Aktualizacje programu

Aktualizacja Palette CAD 9.01

Zapoznaj się z aktualizacjami wprowadzonymi do najnowszej wersji programu Palette CAD. —————- • Obok dodatkowych ścian dostępne są teraz typy: ściana wewnętrzna i przedścianka. • Ściany wewnętrzne i przedścianki wczytuje się z paska menu „Wstaw”. • Ściany wewnętrzne i przedścianki mogą otrzymać wnęki i przepusty. • Ścianki czołowe ścian wewnętrznych i wnęk mogą automatycznie otrzymać […]