Aktualizacja PaletteCAD 9.22

Palette CAD 9.22

 • Obiekty ukryte w projekcie nie będą automatycznie wyświetlane podczas wczytywania, ale będą mogły pozostać ukryte
 • Plik .p3d zawierający projekt, otwarty przez jednego użytkownika, pozostaje zablokowany dla pozostałych użytkowników do czasu jego zamknięcia. W takim wypadku można otworzyć go wyłącznie w trybie podglądu. Zapobiega to omyłkowemu nadpisywaniu projektu przez kilku użytkowników.
 • Punkt menu „Rysowanie” nosi teraz nazwę „Rysowanie 2D”
 • Linie krawędzi frontów i obszarów pracy można teraz łapać funkcją chwytania. Jest to przydatne w sytuacjach, kiedy konieczne jest wypozycjonowanie obiektu do granicy ściany
 • Opcja łapania „Punkt styku” nosi teraz nazwę „Punkt stycznej”. Dzięki temu użytkownik wie, że za pomocą tej funkcji łapania w menu „Rysowanie 2D” może stworzyć styczną do krzywej albo łuku
 • Łapanie punktu środkowego można skonfigurować w taki sposób, aby punkt był chwytany tylko wtedy, kiedy kursor znajdzie się w jego pobliżu. W przypadku złożonych rysunków takie rozwiązanie może być wygodniejsze niż ustawienie podstawowe, w którym punkt środkowy jest chwytany na całej powierzchni elementu. Tę opcję można aktywować w Ustawieniach programu. Jeśli jako funkcję ciągłego łapania aktywowano chwytanie punktów środkowych, to teraz chwytanie będzie odbywać się tylko w obszarze łapania.
 • W widoku projektu 2D można utworzyć zakres drukowania dostosowany do wybranego rozmiaru arkusza, a bezpośrednio z widoku można wydrukować rysunek 2D i wyeksportować go jako DXF albo PDF
 • W przypadku przekroju 2D podczas generowania rysunku 2D można automatycznie użyć szrafowania, przyporządkowanego do materiału przecinanego obiektu. W celu przyporządkowania materiałów do szrafur, podczas generowania rysunku projektant może utworzyć listę
 • Na liście obiektów znajdują się opcjonalne, dodatkowe kolumny „Skala” oraz „Powiązany widok”. Te kolumny są przydatne, gdy elementy 2D, takie jak pomiary czy szrafura, są wybierane z listy obiektów i konieczna jest ich edycja
 • Funkcja „Naprawa projektu” odnajduje teraz także wyodrębnione elementy 2D, które nie są przyporządkowane do żadnego widoku. Pozwala to na automatyczne usunięcie tych elementów z projektu
 • W menu „Układanie” wprowadzono dalsze optymalizacje dla płytek i okładzin
 • Podczas wstawiania nowego obszaru układania o określonej wielkości można użyć opcji umieszczania obszaru od lewej, od prawej albo pośrodku
 • W przypadku płytki ściennej można teraz użyć dekoru w funkcji cokołu
 • Jeśli w przypadku płytek podłogowych tworzony jest fryz z narożnikiem, można precyzyjniej obrócić ten narożnik
 • Teraz można przywrócić nienaruszoną okładzinę ścienną, jeśli została wcześniej zmodyfikowana poprzez rozdzielenie albo utworzenie luk. Służy do tego dodatkowy przycisk w obszarze ustawień ściany
 • Zmodyfikowano i uproszczono tworzenie oraz edycję specyfikacji. Stworzono zupełnie nowe, zmodernizowane okno dialogowe do wyboru i edycji specyfikacji. Nowe, rozszerzone funkcje specyfikacji zostaną wprowadzone w następnych wersjach programu
 • W przypadku specyfikacji z dostępnymi opcjami dodano przycisk, umożliwiający przywrócenie pierwotnych ustawień opcji
 • W specyfikacji płytek 2.0 można wyświetlić obraz podglądu płytki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *